#PSYCHIATRA     #PSYCHOLOG      #PSYCHOTERAPEUTA     #SEKSUOLOG

 • Centrum Specjalistycznej
  Diagnozy i Terapii
 • Centrum Specjalistycznej
  Diagnozy i Terapii

Witamy serdecznie w Miejscu dobrej diagnozy i skutecznej terapii...

Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii to zespół specjalistów-praktyków z dziedziny psychiatrii, psychologii, psychoterapii, seksuologii, pedagogiki, logopedii i pedagogiki specjalnej. Łączy nas myśl o tym, jak ważne jest dobro psychiczne naszych klientów. Wychodzimy naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi specjalistyczne z zakresu diagnostyki, leczenia i terapii. Dziś specjaliści z całego Śląska i Podbeskidzia spotykają się z Państwem w jednym miejscu.

Od wielu lat nasz ośrodek i jego pracownicy cieszą się zaufaniem osób poszukujących pomocy dla siebie lub swoich bliskich. Świadczymy profesjonalną pomoc z zakresu diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych w takich trudnościach jak zaburzenia lękowe i nerwice, depresje i zaburzenia nastroju, choroby psychiczne, zaburzenia osobowości i dysfunkcje seksualne, problemy relacyjne i emocjonalne, zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu...), problemy edukacyjne i rozwojowe, trudności wychowawcze, kryzysy życiowe, choroby przewlekłe i uzależnienia. W związku z Państwa szerokimi potrzebami, zaprosiliśmy do współpracy specjalistów mających wieloletnie doświadczenie kliniczne. Dla Państwa komfortu i wygody oddajemy 300m2 przestrzeni dostosowanej do wymogów sanitarno-epidemiologicznych; przestrzeni przyjaznej diagnozie i terapii.

     W zakresie zdrowia psychicznego Ośrodek swoje usługi oferuje w trzech strefach – STREFIE DZIECKA I JEGO RODZINY, STREFIE MŁODZIEŻY i STREFIE TERAPII DOROSŁYCH. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i rejestracji telefonicznej - 790 299 600.

 

Strefa dziecka i jego rodziny

to strefa działalności dziecięcych specjalistów, m.in psychiatry dziecięcego, psychologa dziecięcego, neurologopedy, pedagoga, a także terapeuty rodzinnego. Pomoc znajdą tu dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, spektrum autyzmu...), zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi, z lękami czy depresją oraz ich rodziny. Oferujemy: 

 • konsultację i diagnozę psychiatryczną 
 • diagnozę psychologiczną (zaburzenia lękowo-depresyjne i adaptacyjne, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, ADHD, poziom rozwoju i potencjału intelektualnego, funkcje wykonawcze, diagnoza funkcjonalna, itd.). Zapraszamy na promocyjną diagnozę zespołów nadpobudliwości, ADHD za pomocą nowatorskiego testu MOXO, a także diagnozę kliniczna zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 !!!
 • diagnozę psycho-pedagogiczną (specyficzne trudności szkolne, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, itd.)
 • diagnozę słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem SAT II
 • poradnictwo i psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię rodzinną i poradnictwo rodzinne i wychowawcze,
 • sesje terapii grupowej w dedykowanych grupach wiekowych (takich trudności jak problemy z samooceną, lęki społeczne, zaburzenia lękowe, trudności w relacjach z innymi, zaburzenia nastroju),
 • TUS - treningi umiejętności społecznych (szczególnie w zaburzeniach neurorozwojowych, ADHD, spekrum autyzmu, Zespole Aspergera),
 • konsultacje i diagnozę w zakresie wybiórczości pokarmowej, neofobii żywieniowej oraz terapię karmienia,
 • terapię pedagogiczną
 • warsztaty i szkolenia dla rodziców.
Informujemy, że pierwsza konsultacja w sprawie dziecka odbywa się tylko w obecności rodziców (bez obecności dziecka) celem zebrania wyczerpującego wywiadu i zaplanowania dalszej pracy.

Strefa Młodzieży

to strefa pomocy diagnostyczno-terapeutycznej psychiatrycznej 
i psychologicznej oraz seksuologicznej dla osób w wieku nastoletnim od gimnazjum do szkoły średniej. 

Dodatkowo polecamy sesje terapii grupowej w dedykowanych grupach wiekowych według specjalistycznych programów terapeutycznych, np. specjalistyczna grupa terapeutyczna dla młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera czy grupa dla młodzieży doświadczających zaburzeń lękowych.

Strefa terapii dorosłych


to strefa wykwalifikowanego wsparcia psychoterapeutycznego 
i seksuologicznego. Oferujemy pomoc indywidualną i grupową oraz terapię par dla komfortu klientów - prowadzoną przez 2 terapeutów: mężczyznę i kobietę. Oferujemy także diagnozę kliniczną, w tym diagnozę neuropsychologiczną.

 

Specjaliści

dr Grażyna
Gałka-Antas

Psychiatra spec. dzieci i młodzieży


 

Beata Bąk - Ścierska

Psycholog, socjoterapeutatrener 

 

       Psycholog, socjoterapeutka, trenerka - absolwentka Szkoły Trenerów "Meritum" (certyfikat trenera 5.EQF Europejskich Ram Kwalifikacji).

 Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne oraz warsztaty w zakresie rozwoju osobistego oraz kompetencji miękkich. 
     Współpracowała m.in.: z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną, rodzicami, nauczycielami, pracownikami placówek opiekuńczych i pieczy zastępczej, rodzicami osób niepełno-sprawnych. Psycholog szkolny w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jankowicach oraz członek zarządu Fundacji „Jestem tu”. Wybitny trener i autorka znakomitych warsztatów.

    W naszym Centrum zajmuje się terapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi grupy i warsztaty.


Hanna
Adamek-Lewandowska

Psycholog, psychoterapeuta
 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim oraz Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Psychoterapeuta w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą, kliniczne jak i pomocowe  zdobyte podczas pracy w MOPS Radomsko, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudzińcu oraz w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach. Psycholog w Szkole Podstawowej. Pracuje w Śląskim Ośrodkiem Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach, gdzie zajmuje się terapią młodzieży oraz osób dorosłych, jest również trenerem Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją. W naszym centrum zajmuje się terapią indywidualną młodzieży i dorosłych z różnorodnymi trudnościami życia psychicznego i relacyjnego, zaburzeniami nastroju i lękowymi oraz problemami osobowościowymi, a także badaniem neuropsychologicznym funkcji poznawczych.

 

Marzena Ostrowska

Pedagog terapeuta, 
surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog 
specjalista wsparcia rozwoju
i edukacji osób ze spektrum autyzmu

696 367 779
 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną. Ukończyła m.in. studia w zakresie: diagnozy i terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i surdopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, psychokorekcji zachowania dzieci i młodzieży, metodyki nauczania i wychowania.  Stale podnosi kwalifikacje w trakcie kursów i szkoleń profilaktycznych i specjalistycznych  np. Terapii Ręki, TUS, metody werbotonalnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wspierającej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Umiejętności zawodowe doskonaliła pracując w Domu Dziecka, szkole podstawowej i gimnazjalnej, w przedszkolu i szkolnictwie specjalnym. 

   Prowadzi zajęcia terapeutyczne, psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, zajęcia profilaktyczne oraz warsztaty w zakresie doradztwa wychowawczego dla rodziców. Zajmuje się terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży, treningiem czytania i pisania, rozwijaniem umiejętności ortograficznych, doskonaleniem funkcji wzrokowych i słuchowych, umiejętności koncentracji uwagi i zapamiętywania. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawną i z zaburzeniami zachowania i emocji, osobami zdrowymi chcącymi rozwijać swoje umiejętności. Prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe oraz warsztaty. 


Angelika Kałuża

Psycholog, psycholog dzieci i młodzieży
Certyfikowany Diagnosta ADOS-2
Trener TUS, terapeuta zajęciowy
 

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Certyfikowany Trener TUS I i II stopnia. Diagnosta neurorozwojowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami neurorozwojowymi. Odbyła staż diagnostyczno-terapeutyczny pod patronatem Kliniki Psychologiczno-Psychiatrycznej Psychomedic. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

Jako Certyfikowany diagnosta ADOS-2 posiada kwalifikacje do wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w diagnozie klinicznej zaburzeń ze spektrum autyzmu. Swoją pracę regularnie poddaje

superwizji.

      W Naszym Centrum zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, diagnozą kliniczną zaburzeń neurorozwojowych, zaburzeń ze spektrum autyzmu, prowadzeniem zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych z dziećmi. Wspiera rodziców w radzeniu sobie z trudnościami ich dzieci. Prowadzi dyżur informacyjno-konsultacyjny.

 

Joanna Myrczek

Psycholog
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 

 Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psychoterapeutka w trakcie czteroletniej szkoły z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, psycholożka  posiadająca przygotowanie pedagogiczne. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej, m.in. kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), Dialogu Motywującego czy szkolenia specjalistyczne z Terapii Simontonowskiej - programu psychoterapii stworzonego w szczególności dla osób doświadczających choroby onkologicznej oraz ich rodziny i bliskich.  Odbywała liczne staże i praktyki w oddziałach chorób somatycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych. Aktualnie psycholog - psychoterapeuta w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Tychach. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

         W naszym Centrum zajmuje się psychoterapią poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, Trening Umiejętności Społecznych TUS. 

 
 


Daria Kukla 

Psycholog, coach, trener

 

       Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczony trener umiejętności psychospołecznych, prowadzący warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego. Twórca oraz organizator programów rozwojowych dla kobiet. W pracy coachingowej wspiera klientów w sytuacjach kryzysowych oraz w procesie wprowadzania zmian życiowych, wykorzystując narzędzia podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Podlega regularnej superwizji. Prowadzi także spotkania rozwijające odporność psychiczną człowieka w oparciu o narzędzie diagnostyczne MTQ48.
  W naszym Centrum prowadzi wsparcie psychologiczne, coaching indywidualny, warszaty rozwojowe, grupy wsparcia i terapeutyczne oraz sesje rozwojowe z zakressu odporności psychicznej w oparciu o narzędzie MTQ48.


Dorota Sikora

Psycholog dziecięcy, terapeuta rodzin, 

terapeuta karmienia
Diagnosta psycho-pedagogiczny

         Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zdobywała, pracując w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych), Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej, instytucjach pomocy społecznej (PCPR, MOPS) oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere w Katowicach. Przez 5 lat konsultowała rodziny zastępcze w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego w Bielsku-Białej. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu jako psycholog, gdzie zajmuje się prowadzeniem diagnozy i terapią. Wcześniej pracowała w Zespole Niepublicznych Placówek Edukacyjnych w Pszczynie jako psycholog - terapeuta. Ukończyła Diagnozę Kliniczną Dziecka i Jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, Przygotowanie Pedagogiczne, Studium Terapii Rodzin, zaawansowany Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 3-modułowy kurs terapii behawioralnej oraz inne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci. Posiada szereg uprawnień diagnostycznych. Wspólnie z neurologopedą dziecięcym prowadzi terapię karmienia dla dzieci neurotypowych z wybiórczością pokarmową. 

  Jest konsultantem - diagnostą  w międzynarodowym projekcie wspierającym Polonię w uzyskaniu wiedzy i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami ich dzieci za granicą (Szwecja, Dania, Belgia, Węgry, Irlandia, Wielka Brytania, Islandia, Japonia). Autorka poradników i narzędzi wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

      W naszym Centrum zajmuje się kliniczną diagnozą i pracą terapeutyczną z dziećmi i ich rodzinami oraz terapią karmienia.

 

Sylwia Karwacka

Psychoterapeuta

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku: Pomoc Psychologiczna i Interwencje Systemowe w Rodzinie. Obecnie w trakcie uzyskiwania dyplomu w ramach specjalistycznego podyplomowego szkolenia 4letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, które rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu: pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi, udzielania wsparcia i pomocy osobom z rodzin z problemami uzależnienia oraz innymi dysfunkcjami (DDA, DDD itp.). Brałam udział w szkoleniu personelu medycznego w zakresie psychoonkologii prowadzonym przez Instytut Matki i Dziecka, Ministerstwa Zdrowia. Doświadczenie zdobywała podczas wieloletniej pracy w Domu Dziecka, kilkuletniej pracy z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi oraz dziećmi i młodzieżą umieszczoną w pieczy zastępczej z ramienia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Pełniła również funkcje kuratora społecznego, pedagoga w szkole podstawowej. Udziela poradnictwa i wsparcia w zakresie psychoterapii, profilaktyki, procesu usamodzielnienia oraz psychoedukacji w Ośrodku Pomocy Społecznej. Aktualnie pracuje w Mieszkaniu Treningowym z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi również indywidualną psychoterapię.

  W naszym Centrum zajmuje się psychoterapią zaburzeń psychicznych (zaburzeń lękowych, nerwic, depresji, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń osobowości itd) nastolatków i dorosłych, wsparciem osób doświadczających kryzysu, straty, choroby somatycznej. W trosce o jak najlepszą opiekę psychoterapeutyczną swoich pacjentów, regularnie poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Bierze również udział w konferencjach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe.Elżbieta Mosór

Pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, 
specjalista wsparcia rozwoju
i edukacji osób ze spektrum autyzmu
505 935 353 

 

    Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza oraz studiów podyplomowych z zakresu: Terapii Pedagogicznej, Oligofrenopedagogiki, Wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Stale podnosi  swoje kompetencje przydatne w pracy pedagoga specjalisty. 

   Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy specjalistycznej w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym w Pszczynie, Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno - Terapeutycznym, oraz w obszarze wspierania rozwoju i edukacji w pszczyńskich placówkach oświatowych. Prowadziła terapię wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i rewalidacyjne. Posiada doświadczenie wieloletniej pracy nauczyciela wspierającego i pedagoga w Zespole Szkół nr1 w Pszczynie oraz w przedszkolach. Aktualnie pracownik Zespołu Szkół nr3 Specjalnych w Pszczynie.

   W naszym centrum zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wspieraniem rozwoju małych pacjentów. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze rozwijającym i usprawniającym zaburzone funkcje.Żaneta Szostak

Psycholog
 Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 Seksuolog

     

    Absolwentka psychologii oraz seksuologii klinicznej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna po ukończeniu czteroletniego kursu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych i Oddziale Dziennym Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu. Prowadziła warsztaty i psychoedukację w szkołach średnich dla młodzieży w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego.

     Obecnie prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży w Oddziale Rehabilitacyjno-Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu.

    W naszym Centrum zajmuje się prowadzeniem psychoterapii zaburzeń psychicznych młodzieży i osób dorosłych, a także diagnozą, wsparciem i terapią zaburzeń seksuologicznych.

       Pracuje pod stałą superwizją, jednocześnie cały czas poszerzając swoją wiedzę biorąc udział w kursach doszkalających. Małgorzata Greń
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

 

Certyfikowany psychoterapeuta PTTPB.

W naszym centrum prowadzi stałą superwizę kliniczną naszego zespołu. Nadzoruje proces leczenia i pracę naszych specjalistów... dlatego jesteście Państwo w dobrych rękach.

Przemysław Sikora

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog 

Superwizor-Dydaktyk PTTPB nr97


  Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny. Superwizor-Dydaktyk Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.  Absolwent psychologii Uniwersytetu Śląskiego, członek Komisji Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno - Behawioralnej. Zawodowo zajmuje się diagnozą i psychoterapią młodzieży i dorosłych, pracuje w kontakcie indywidualnym, z parami i grupowo. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kompetencje z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii i seksuologii klinicznej, systematycznie poddający swoją pracę superwizji. Współzałożyciel i kierownik terapeutyczny Oddziału Rehabilitacyjnego - Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu. Wykładowca Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi/WZ w Wodzisławiu Śląskim.  Prowadzi liczne szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne, a także konsultuje placówki i instytucje zajmujące się zawodowo diagnozą, leczeniem i wsparciem dzieci, młodzieży i ich rodzin. W przeszłości uczestniczył w projekcie E-compared. Pracował w Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach-Dziedzicach gdzie zajmował się prowadzeniem psychoterapii grupowej w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dla Dorosłych oraz diagnozą i psychoterapią indywidualną osób dorosłych w PZP. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS i Akademią Motywacji i Edukacji  w zakresie szkolenia i superwizji psychoterapeutów.

   W naszym Centrum zajmuje się diagnozą i psychoterapią zaburzeń psychicznych (zaburzeń lękowych, nerwic, depresji, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń osobowości itd) nastolatków od 15r.ż. i dorosłych, profesjonalnym wsparciem osób doświadczających kryzysu, straty, choroby somatycznej, zwłaszcza z diagnozą onkologiczną oraz terapią psychologiczno-seksuologiczną zaburzeń seksualnych, problemów natury seksuologicznej, terapeutycznym wsparciem osób LGBT, problemów w związku.
Prowadzi także indywidualną lub grupową superwizję procesu leczenia i terapii dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, zespołów specjalistów. 


Krystian Środa

Psycholog dziecięcy
Psycholog transportu


Absolwent Psychologii Uniwersytetu SWPS o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, a także psychologia biznesu i zarządzania. W swoim profesjonalnym rozwoju skupia się na pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą - ukończył kursy "Kids' Skills - Dam Radę", "I'm Proud of You" oparte o terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach TSR dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Niepublicznej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "PSYCHE" w Płońsku, a także w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Ketach i Brzeszczach. Pracownik Centrum Psychiatrii i Psychoterapii w Oświęcimiu - zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ. Jest aktywnym uczestnikiem życia naukowego o praktycznego w psychologii, stale poszerza swoje kompetencje i angażuje się w nowe projekty, a swoja pracę poddaje systematycznej superwizji.

         W naszym Centrum prowadzi konsultacje diagnostyczne i terapię głownie dzieci i młodzieży 


Janina Myszor

Psycholog
Psychodietetyk
Terapeuta TSR w trakcie certyfikacji
Trener


Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim w Opolu oraz studiów podyplomowych z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), a obecnie w trakcie procesu certyfikacji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Kompetencje zawodowe podnosi uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach. Ukończyła między

innymi Szkołę Trenerów MERITUM uzyskując certyfikat na poziomie 5 EQF (starszy trener), staż szkoleniowy w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu, szereg szkoleń specjalistycznych w nurcie TSR, szkolenie z terapii Simonta, Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) oraz Dialogu Motywującego. Od 2004 roku pracuje w szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, a

także na oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu w ramach współpracy z Fundacją ISKIERKA.

Doświadczenie trenerskie zdobywała uczestnicząc w różnych projektach realizowanych m.in.przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM prowadząc warsztaty i szkolenia dla różnych grup społecznych i zawodowych. Obecnie pracuje w Gabinecie MOŻLIWOŚCI oraz w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu, dla którego realizuje konsultacje psychologiczne i psychodietetyczne on-line. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji u dwóch certyfikowanych superwizorów PSTTSR.

    W naszym Centrum zajmuje się pracą terapeutyczną z nastolatkami (od 12 r.ż.) oraz dorosłymi. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w zakresie kontroli zachowań żywieniowych oraz zaburzeń odżywiania tj. anoreksja, bulimia, czy zaburzenie z napadami objadania się.


Magdalena Konieczna
Psychologpsychoterapeuta, trener

 

    Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu z dziećmi uczęszczającymi do szkół podstawowych, ich rodzicami i nauczycielami. Posiada doświadczenie w pracy psychologa szkolnego. Zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i trudności w sferze społeczno - emocjonalnej, poradnictwem psychologicznym, terapią indywidualną i grupową dzieci, warsztatami rozwoju osobistego i zawodowego dla dorosłych. Współprowadzi terapię rodzin. Ukończyła cykl szkoleniowy "Szkoła Trenerów" organizowany przez Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii EEG Biofeedback. Poszerza swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w różnych formach doskonalenia. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

     W naszym Centrum zajmuje się prowadzeniem grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoleniami i warsztatami.

 

 
Aktualności


Prowadzimy zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży:

Usprawnianie koncentracji uwagi  oraz  funkcji wzrokowych i słuchowych


Doskonalenie umiejętności uczenia się, czytania, pisania, stosowania zasad ortografii


Terapia Ręki, zajęcia specjalistyczne z oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Prowadzimy nabór do grup terapeutycznych:

Terapia grupowa dla dorosłych doświadczających trudności emocjonalnych czy zaburzeń lękowych i depresji


Terapia grupowa par, które doświadczają trudności w komunikacji w związku oraz poszukują drogi rozwoju związku


Warsztaty rozwoju seksuologicznego dla par 


Terapia grupowa / trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży:

1.  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) dla dzieci w wieku 10-12 lat (IV-VI klasa). Grupa przeznaczona jest dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD oraz mających trudności w relacjach społecznych. Prowadzą ją wykwalifikowane trenerki z długim stażem terapeutycznym. Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie w soboty w godzinach dopołudniowych. Koszt pojedynczych zajęć to 60 zł.   (Kontakt : Beata Bąk-Ścierska 606 269 786)

2.  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (#TUS) dla dzieci w wieku 13-15 lat (VII-VIII klasa). Grupa przeznaczona jest dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD oraz mających trudności w relacjach społecznych. Prowadzą ją wykwalifikowane trenerki z długim stażem terapeutycznym. Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie w soboty w godzinach dopołudniowych. Koszt pojedynczych zajęć to 60 zł.  (Kontakt : Beata Bąk-Ścierska 606 269 786)

3.   TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) / grupa terapeutyczna dla dzieci w wieku 6-9 lat (I-III klasa). Grupa przeznaczona jest dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD oraz mających trudności w relacjach społecznych. Prowadzą ją pedagodzy z długoletnim stażem terapeutycznym. Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie w soboty w godzinach dopołudniowych. Koszt pojedynczych zajęć tow małej grupie to 70zł.  (Kontakt : Elżbieta Mosór 505 935 353, Marzena Ostrowska 696 367 779)

4. TERAPIA GRUPOWA - Grupa 16 – 19 lat dla osób doświadczających trudności społecznych, lęków, natręctw, depresji 

(konieczność odbycia 1-2 rozmów diagnostyczno - kwalifikacyjnych z terapeutą prowadzącym, w celu określania spektrum trudności pacjenta i sprawdzenia możliwości dołączenia do odpowiedniej grupy, na ile udział w grupie będzie właściwy. Ze względów diagnostycznych, istnieje możliwość niezakwalifikowania pacjenta do grupy terapeutycznej. Konsultacja diagnostyczno - kwalifikacyjna jest odpłatna.)

5. Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży. Zajęcia nakierowane są na rozwijanie zaburzonych analizatorów oraz przejawów trudności w uczeniu się. Obejmują pomoc w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, doskonalenia umiejętności czytania, pisania, koncentracji uwagi i pamięci. Istnieje możliwość objęcia pomocą terapeutyczną psycho-pedagogiczną w formie zajęc rozwijających umiejętności szkolne dzieci z niepełnosprawnościami receptorów wzroku i słuchu oraz słabszymi możliwościami intelektualnymi. (Kontakt : Elżbieta Mosór 505 935 353, Marzena Ostrowska 696 367 779)


Warsztaty wychowawcze dla rodziców

______________________________________________________________________________________________________________________________________ #psycholog Ś #psychologpszczyna #psychoterapiaśląsk #seksuologśląsk #psycholog dziecięcy śląsk #TUS #diagnoza #terapia #psychoterapia #terapia par #depresja #nerwica #zaburzenialękowe #neurologopeda #pszczyna #specjaliści #centrumdiagnozyiterapii  #psychiatraslask #superwizja #cbt #psychoterapiapoznawczobehawioralna #terapiakarmienia #zaburzeniaodzywiania

Cennik

Porada psychologiczna

(konsultacja psychologiczna, poradnictwo, doradztwo zawodowe)


Konsultacja psychiatry dzieci i młodzieży            

150zł300zł

Psychoterapia indywidualna

(dorosłych, dzieci i młodzieży)

Psychoterapia indywidualna

(pierwsza sesja, dorosłych, dzieci i młodzieży, kontynuacja u certyfikowanego psychoterapeuty)

160-170zł

190zł

Terapia psychologiczno-seksuologiczna

(prowadzona przez seksuologa-psychologa)


Psychoterapia w j.angielskim (English)


190zł


200zł

Diagnoza psychologiczna

przedział 

wg ustaleń, w zależności od testu

Terapia par i małżeństw 

Terapia par i małżeństw (prowadzona przed dwóch terapeutów,

Kobietę i mężczyznę)

200zł

250zł

Terapia seksuologiczna par i małżeństw 

Terapia seksuologiczna par i małżeństw (prowadzona przed dwóch terapeutów,

Kobietę i mężczyznę)

Terapia rodzinna

250zł

300zł

200zł

Sesja terapii grupowej lub treningu kompetencji społecznych

70-100zł

Sesja grupy wsparcia

70zł


Terapia pedagogiczna 

(tj. w zakresie surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki,
Terapia Ręki, doskonalenie funkcji wykonawczych, koncentracji uwagi i pamięci,

trening pisania i czytania itd)

dla dzieci i młodzieży zdrowej i z deficytami poznawczymi i rozwojowymi, dysleksją rozwojową, z nadpobudliwością Superwizja indywidualna/grupowa120-150zł


250-300zł

 

 

Warsztaty i szkolenia

Pierwsze spotkanie konsultacyjne, wywiad, spotkanie rodzinne

wg ustaleń

+20zł