PSYCHIATRA     PSYCHOLOG      PSYCHOTERAPEUTA     SEKSUOLOG

  • Centrum Specjalistycznej
    Diagnozy i Terapii
  • Centrum Specjalistycznej
    Diagnozy i Terapii

Witamy Państwa serdecznie 


   Chcielibyśmy poinformować o powstaniu Miejsca dobrej diagnozy i skutecznej terapii oraz zaprosić do zapoznania się i korzystania z oferty Naszego Ośrodka.

   Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii to zespół specjalistów-praktyków z dziedziny psychiatrii, psychologii, psychoterapii, seksuologii, pedagogiki i dietetyki. Łączy nas myśl o tym, jak ważne jest dobro psychiczne mieszkańców Pszczyny i okolic. Wychodzimy naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi specjalistyczne z zakresu diagnostyki, leczenia i terapii. Dziś specjaliści z całego Śląska i Podbeskidzia spotykają się z Państwem w jednym miejscu.

     W zakresie zdrowia psychicznego Ośrodek swoje usługi oferuje w trzech strefach – STREFIE DZIECKA I JEGO RODZINY, STREFIE MŁODZIEŻY i STREFIE TERAPII DOROSŁYCH. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

     Poznajcie nas i zajrzyjcie do zakładki Aktualności.

 

Strefa dziecka i jego rodziny


to strefa działalności psychiatry i psychologa dziecięcego. Pomoc znajdą tu dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi, z lękami czy depresją oraz ich rodziny. Oferujemy diagnostykę psychologiczną (w tym diagnozę rodzin na rodziny zastępcze) poradnictwo psychologiczne i psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz sesje terapii grupowej i treningów umiejętności społecznych. Rodzice poza terapią, mogą skorzystać z szeregu warsztatów i szkoleń.


Zapraszamy na diagnozę zespołów nadpobudliwości,  ADHD za pomocą nowatorskiego testu MOXO !!!

Strefa Młodzieży

to strefa pomocy diagnostyczno-terapeutycznej psychiatrycznej i psychologicznej oraz seksuologicznej dla osób w wieku nastoletnim od gimnazjum do szkoły średniej. 

Dodatkowo polecamy sesje terapii grupowej w dedykowanych grupach wiekowych według specjalistycznych programów terapeutycznych, np. specjalistyczna grupa terapeutyczna dla młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera czy grupa dla młodzieży doświadczających zaburzeń lękowych.

Strefa terapii dorosłych


to strefa wykwalifikowanego wsparcia psychoterapeutycznego 
i seksuologicznego. Oferujemy pomoc indywidualną i grupową oraz terapię par dla komfortu klientów - prowadzoną przez 2 terapeutów: mężczyznę i kobietę. Oferujemy także diagnozę kliniczną, w tym diagnozę neuropsychologiczną.

 

Nasz zespół

dr Monika Maj

Psychiatra spec. dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

 

Małgorzata Greń

Psycholog, psychoterapeuta


Certyfikowany psychoterapeuta PTTPB.

W naszym centrum zajmuje się prowadzeniem grup terapeutycznych i treningów umiejętności społecznych.


Anna Strękowska

Psycholog

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Regularnie się szkoli i uczestniczy w konferencjach. Pracuje w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach na oddziale neurologii, gdzie porusza się głównie w obszarze diagnozy i terapii neuropsychologicznej. 

     W naszym Centrum zajmuje się diagnostyką funkcji poznawczych, specjalizuje się w diagnozie neuropsychologicznej. Prowadzi również wykłady i warsztaty profilaktyczne dla młodzieży i osób dorosłych. 

 

Magdalena Konieczna

Psycholog, psychoterapeuta, trener

 

    Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu z dziećmi uczęszczającymi do szkół podstawowych, ich rodzicami i nauczycielami. Posiada doświadczenie w pracy psychologa szkolnego. Zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i trudności w sferze społeczno - emocjonalnej, poradnictwem psychologicznym, terapią indywidualną i grupową dzieci, warsztatami rozwoju osobistego i zawodowego dla dorosłych. Współprowadzi terapię rodzin. Ukończyła cykl szkoleniowy "Szkoła Trenerów" organizowany przez Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii EEG Biofeedback. Poszerza swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w różnych formach doskonalenia. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

     W naszym Centrum zajmuje się prowadzeniem grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoleniami i warsztatami.


Beata Bąk - Ścierska

Psycholog, socjoterapeutatrener

 

         Psycholog, socjoterapeutka, trenerka - absolwentka Szkoły Trenerów "Meritum" (certyfikat trenera 5.EQF Europejskich Ram Kwalifikacji).

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne oraz warsztaty w zakresie rozwoju osobistego oraz kompetencji miękkich. 
     Współpracowała m.in.: z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną, rodzicami, nauczycielami, pracownikami placówek opiekuńczych i pieczy zastępczej, rodzicami osób niepełno-sprawnych. Psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie oraz członek zarządu Fundacji „Jestem tu”.

    W naszym centrum zajmuje się terapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi grupy i warsztaty.


Dorota Sikora

Psycholog dziecięcy, terapeuta rodzin 


Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zdobywała, pracując w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych), Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej, instytucjach pomocy społecznej (PCPR, MOPS) oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere w Katowicach. Obecnie pracuje w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego w Bielsku-Białej, gdzie pracuje z dziećmi i rodzinami zastępczymi. Ukończyła Diagnozę Kliniczną Dziecka i Jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, Przygotowanie Pedagogiczne, Studium Terapii Rodzin, zaawansowany Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 3-modułowy kurs terapii behawioralnej oraz inne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci.

      W naszym Centrum zajmuje się kliniczną diagnozą i pracą terapeutyczną z dziećmi i ich rodzinami. Specjalizuje się w diagnozie motywacji i predyspozycji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz pracą z rodzinami zastępczymi.

Agata Knapik

Pedagog, psycholog, seksuolog 

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, także Uniwersytetu SWPS na kierunku Psychologia. Ukończyła Seksuologię Kliniczną, Socjoterapię i Terapię Pedagogiczną oraz Arteterapię oraz szkolenie terapii krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W trakcie czteroletniego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne kursu Systemowej Terapii Rodzin oraz Szkoły Terapii Par i Małżeństw.  Odbyła staż kliniczny między innymi w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Centrum Psychoterapii Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą. Aktualnie pracownik MOSu w Bielsku-Białej oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Uczestniczy w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii, seksualności, poszerza swoje kompetencje jako psycholog i seksuolog, swoją pracę poddaje superwizji u superwizorów PTP i PTS.

       W naszym centrum zajmuje się psychoterapią par, terapią i edukacją seksuologiczną, socjoterapią. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.


Magdalena Sarzalska

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

 

      Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, także Uniwersytetu SWPS na kierunku Seksuologię Kliniczna, stale pogłębiająca swoją wiedzę i umiejętności w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, poddająca swoja prace regularnej superwizji. Jest osoba otwarta na świat, ludzi i ich problemy. Jest przyjazna zarówno osobą heteroseksualnym, jak i osoba LGBT.

        W naszym Centrum zajmuje się wsparciem indywidualnym, pracą z rodzinami, małżeństwami i parami, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej. Pracuje także z osobami nastoletnimi, potrzebującymi pomocy w sferze budowania relacji oraz szukającymi swojej tożsamości. 

Przemysław Sikora

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog 


Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny. Absolwent psychologii Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zawodowo zajmuje się diagnozą i psychoterapią młodzieży i dorosłych, pracuje w kontakcie indywidualnym, z parami i grupowo. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kompetencje z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii i seksuologii klinicznej, systematycznie poddający swoja pracę superwizji. Aktualnie pracujący z młodzieżą i dorosłymi w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych w Czechowicach-Dziedzicach i Oświęcimiu. Wykładowca Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi/WZ w Wodzisławiu Śląskim. Uczestniczy w projekcie E-compared. Prowadzi liczne szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne. 

   W naszym Centrum zajmuje się diagnozą i psychoterapią zaburzeń psychicznych (zaburzeń lękowych, nerwic, depresji, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń osobowości itd) nastolatków i dorosłych, profesjonalnym wsparciem osób doświadczających kryzysu, straty, choroby somatycznej, zwłaszcza z diagnozą onkologiczną oraz terapią psychologiczno-seksuologiczną zaburzeń seksualnych, problemów natury seksuologicznej, terapeutycznym wsparciem osób LGBT, problemów w związku.


Dominika Bzymek

Dietetyk kliniczny i sportowy

 

Anna Pasierbek

Doradca zawodowy, pedagog

 

 Absolwentka kierunków pedagogicznych o specjalizacjach: resocjalizacja, profilaktyka, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, doradztwo zawo- dowe. Karierę zawodową rozwija pracując jako pedagog, socjoterapeuta i szkolny doradca zawodowy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzinami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku- Białej. Zatrudniona w Żywieckiej Fundacji Rozwoju jako doradca zawodowy odpowiada za rekrutację, diagnozę i uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych i trwale bezrobotnych. Członek Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych Aktywni. Realizuje projekty z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzi szkolenia, warsztaty, spotkania indywidualne oraz konsultacje. Prowadzi działalność edukacyjno - szkoleniową i warsztatową w zakresie: psychoprofilaktyki doradztwa zawodowegozajęć edukacyjno – terapeutycznych, treningu twórczości dla dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym oraz młodzieży mające na celu rozwijanie kompetencji miękkich i abstrakcji, socjoterapiiRealizator projektów unijnych, programów profilaktycznych oraz pilotażowego projektu doradztwa zawodowego w MOS w latach 2014/2015 „Wybieram zawód, nie poluję na pracę. Posiada certyfikat uprawniający do posługiwania się Testem Kolorowych Kwadratów określającym profil zainteresowań zawodowych. 

Aktualności

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAJBLIŻSZE KONSULTACJE PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO dr MONIKI MAJ:      20.09.2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, WYCHOWAWCÓW "DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ"

Zapraszamy serdecznie na zajęcia warsztatowe dla rodziców, opiekunów, wychowawców – wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w porozumiewaniu się z dziećmi i młodzieżą.

Korzyści płynące z warsztatu:

  • Refleksja nad własnymi zasadami w procesie wychowania,
  • Bardziej świadome i satysfakcjonujące komunikowanie się z własnym dzieckiem / podopiecznym,
  • Szansa na polepszenie współpracy z dzieckiem / uczniem / wychowankiem,
  • Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w kontakcie z młodym człowiekiem.

Czas trwania warsztatu: 2 dni szkoleniowe po 6 h

Prowadzenie: Magdalena Konieczna

Termin: szkolenie weekendowe , dokładny termin i godziny zostaną ustalone po zebraniu się grupy

Zapisy pod numerem telefonu 790 299 600 lub e-mailem centrumdiagnozyiterapii@gmail.com

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPRASZAMY SEKSUOLOGÓW DO GRUPY SUPERWIZYJNEJ 

Grupa ma profil seksuologiczny, co oznacza, że superwizowana jest głónie praca psychoterapeutyczna dotycząca zaburzeń seksualnych. Uczestnicy grupy przygotowują się do Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS (nie jest to warunek konieczny uczestnictwa w grupie). Aktualnie mamy 2 wolne miejsca w już istniejącej grupie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w czwartki w godzinach 18:30 - 22:30.

Superwizję prowadzi certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego: dr n.med. Łukasz Müldner-Nieckowski

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z superwizorem: L.muldner@gmail.com

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prowadzimy nabór do grup terapeutycznych:

Terapia grupowa dla dorosłych doświadczających trudności emocjonalnych czy zaburzeń lękowych i depresji


Terapia grupowa par, które doświadczają trudności w komunikacji w związku oraz poszukują drogi rozwoju związku


Warsztaty rozwoju seksuologicznego dla par - ostatnie wolne miejsca na edycję zimowo - wiosenną!!!


Terapia grupowa / trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży:

 

1.  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) dla dzieci w wieku 10-13 lat (IV-VII klasa). Grupa przeznaczona jest dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD oraz mających trudności w relacjach społecznych. Prowadzą ją wykwalifikowane trenerki z długim stażem terapeutycznym. Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie w soboty w godzinach dopołudniowych. Koszt pojedynczych zajęć to 60 zł.   (Kontakt : Beata Bąk-Ścierska 606 269 786)

2.  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) dla dzieci w wieku 6-9 lat (I-III klasa). Grupa przeznaczona jest dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD oraz mających trudności w relacjach społecznych. Prowadzą ją wykwalifikowane trenerki z długim stażem terapeutycznym. Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie w soboty w godzinach dopołudniowych. Koszt pojedynczych zajęć to 60 zł.  (Kontakt : Beata Bąk-Ścierska 606 269 786)

3.  Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży. Zajęcia nakierowane sa na rozwijanie zaburzonych analizatorów oraz przejawów trudności w uczeniu się. Obejmują pomoc w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, doskonalenia umiejętności czytania, pisania, koncentracji uwagi i pamięci. Istnieje możliwość objęcia pomocą terapeutyczną psycho-pedagogiczną w formie zajęc rozwijających umiejętności szkolne dzieci z niepełnosprawnościami receptorów wzroku i słuchu oraz słabszymi możliwościami intelektualnymi. (Kontakt : Beata Bąk-Ścierska 606 269 786) 

4.  TERAPIA GRUPOWA - Grupa 16 – 19 lat dla osób doświadczających trudności społecznych, lęków, natręctw, depresji  -  POCZĄTEK GRUPY JESIEŃ 2018

 

(konieczność odbycia 1-2 rozmów diagnostyczno - kwalifikacyjnych z terapeutą prowadzącym, w celu określania spektrum trudności pacjenta i sprawdzenia możliwości dołączenia do odpowiedniej grupy, na ile udział w grupie będzie właściwy. Ze względów diagnostycznych, istnieje możliwość niezakwalifikowania pacjenta do grupy terapeutycznej. Konsultacja diagnostyczno - kwalifikacyjna jest odpłatna.)


Warsztaty wychowawcze dla rodziców

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cennik

Porada psychologiczna

(konsultacja psychologiczna, poradnictwo, doradztwo zawodowe)

80-100zł

Psychoterapia indywidualna

(dorosłych, dzieci i młodzieży)

Psychoterapia indywidualna

(dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzona przez certyfikowanego psychoterapeutę)

100zł


120zł


Terapia psychologiczno-seksuologiczna

(prowadzona przez seksuologa-psychologa)

Terapia psychologiczno-seksuologiczna

(prowadzona przez seksuologa-certyfikowanego psychoterapeutę)

120zł150zł

Diagnoza psychologiczna

100–300zł 

wg ustaleń

Terapia par i małżeństw 

Terapia par i małżeństw (prowadzona przed dwóch terapeutów,

Kobietę i mężczyznę)

150zł

200zł


Terapia seksuologiczna par i małżeństw 

Terapia seksuologiczna par i małżeństw (prowadzona przed dwóch terapeutów,

Kobietę i mężczyznę)


Terapia rodzinna

200zł


250zł


150zł

Sesja terapii grupowej lub treningu kompetencji społecznych

50 - 60zł

Sesja grupy wsparcia

40zł

Psychiatra dzieci i młodzieży:

 

         - wizyta diagnostyczna

200zł

         - wizyta kontrolna

150zł


Warsztaty i szkolenia

wg ustaleń