#PSYCHIATRA     #PSYCHOLOG      #PSYCHOTERAPEUTA     #SEKSUOLOG

 • Centrum Specjalistycznej
  Diagnozy i Terapii
 • Centrum Specjalistycznej
  Diagnozy i Terapii

Witamy serdecznie w Miejscu dobrej diagnozy i skutecznej terapii...

Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii to zespół specjalistów-praktyków z dziedziny psychiatrii, psychologii, psychoterapii, seksuologii, pedagogiki, logopedii i pedagogiki specjalnej. Łączy nas myśl o tym, jak ważne jest dobro psychiczne naszych klientów. Wychodzimy naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi specjalistyczne z zakresu diagnostyki, leczenia i terapii. Dziś specjaliści z całego Śląska i Podbeskidzia spotykają się z Państwem w jednym miejscu.

Od wielu lat nasz ośrodek i jego pracownicy cieszą się zaufaniem osób poszukujących pomocy dla siebie lub swoich bliskich. Świadczymy profesjonalną pomoc z zakresu diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych w takich trudnościach jak zaburzenia lękowe i nerwice, depresje i zaburzenia nastroju, choroby psychiczne, zaburzenia osobowości i dysfunkcje seksualne, problemy relacyjne i emocjonalne, zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu...), problemy edukacyjne i rozwojowe, trudności wychowawcze, kryzysy życiowe, choroby przewlekłe i uzależnienia. W związku z Państwa szerokimi potrzebami, zaprosiliśmy do współpracy specjalistów mających wieloletnie doświadczenie kliniczne. Dla Państwa komfortu i wygody oddajemy 300m2 przestrzeni dostosowanej do wymogów sanitarno-epidemiologicznych; przestrzeni przyjaznej diagnozie i terapii.

     W zakresie zdrowia psychicznego Ośrodek swoje usługi oferuje w trzech strefach – STREFIE DZIECKA I JEGO RODZINY, STREFIE MŁODZIEŻY i STREFIE TERAPII DOROSŁYCH. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i rejestracji telefonicznej - 790 299 600.

 

Strefa dziecka i jego rodziny

to strefa działalności dziecięcych specjalistów, m.in psychiatry dziecięcego, psychologa dziecięcego, neurologopedy, pedagoga, a także terapeuty rodzinnego. Pomoc znajdą tu dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, spektrum autyzmu...), zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi, z lękami czy depresją oraz ich rodziny. Oferujemy: 

 • konsultację i diagnozę psychiatryczną 
 • diagnozę psychologiczną (zaburzenia lękowo-depresyjne i adaptacyjne, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, ADHD, poziom rozwoju i potencjału intelektualnego, funkcje wykonawcze, diagnoza funkcjonalna, itd.). Zapraszamy na promocyjną diagnozę zespołów nadpobudliwości, ADHD za pomocą nowatorskiego testu MOXO !!!
 • diagnozę psycho-pedagogiczną (specyficzne trudności szkolne, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, itd.)
 • diagnozę słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem SAT II
 • poradnictwo i psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię rodzinną i poradnictwo rodzinne i wychowawcze,
 • sesje terapii grupowej w dedykowanych grupach wiekowych (takich trudności jak problemy z samooceną, lęki społeczne, zaburzenia lękowe, trudności w relacjach z innymi, zaburzenia nastroju),
 • TUS - treningi umiejętności społecznych (szczególnie w zaburzeniach neurorozwojowych, ADHD, spekrum autyzmu, Zespole Aspergera),
 • konsultacje i diagnozę w zakresie wybiórczości pokarmowej, neofobii żywieniowej oraz terapię karmienia,
 • terapię pedagogiczną
 • warsztaty i szkolenia dla rodziców.
Informujemy, że pierwsza konsultacja w sprawie dziecka odbywa się tylko w obecności rodziców (bez obecności dziecka) celem zebrania wyczerpującego wywiadu i zaplanowania dalszej pracy.

Strefa Młodzieży

to strefa pomocy diagnostyczno-terapeutycznej psychiatrycznej 
i psychologicznej oraz seksuologicznej dla osób w wieku nastoletnim od gimnazjum do szkoły średniej. 

Dodatkowo polecamy sesje terapii grupowej w dedykowanych grupach wiekowych według specjalistycznych programów terapeutycznych, np. specjalistyczna grupa terapeutyczna dla młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera czy grupa dla młodzieży doświadczających zaburzeń lękowych.

Strefa terapii dorosłych


to strefa wykwalifikowanego wsparcia psychoterapeutycznego 
i seksuologicznego. Oferujemy pomoc indywidualną i grupową oraz terapię par dla komfortu klientów - prowadzoną przez 2 terapeutów: mężczyznę i kobietę. Oferujemy także diagnozę kliniczną, w tym diagnozę neuropsychologiczną.

 

Specjaliści

dr Grażyna
Gałka-Antas

Psychiatra spec. dzieci i młodzieży


 

Beata Bąk - Ścierska

Psycholog, socjoterapeutatrener 

 

       Psycholog, socjoterapeutka, trenerka - absolwentka Szkoły Trenerów "Meritum" (certyfikat trenera 5.EQF Europejskich Ram Kwalifikacji).

 Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne oraz warsztaty w zakresie rozwoju osobistego oraz kompetencji miękkich. 
     Współpracowała m.in.: z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną, rodzicami, nauczycielami, pracownikami placówek opiekuńczych i pieczy zastępczej, rodzicami osób niepełno-sprawnych. Psycholog szkolny w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jankowicach oraz członek zarządu Fundacji „Jestem tu”. Wybitny trener i autorka znakomitych warsztatów.

    W naszym Centrum zajmuje się terapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi grupy i warsztaty.


Hanna
Adamek-Lewandowska

Psycholog, psychoterapeuta
 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim oraz Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Psychoterapeuta w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą, kliniczne jak i pomocowe  zdobyte podczas pracy w MOPS Radomsko, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudzińcu oraz w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach. Psycholog w Szkole Podstawowej. Pracuje w Śląskim Ośrodkiem Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach, gdzie zajmuje się terapią młodzieży oraz osób dorosłych, jest również trenerem Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją. W naszym centrum zajmuje się terapią indywidualną młodzieży i dorosłych z różnorodnymi trudnościami życia psychicznego i relacyjnego, zaburzeniami nastroju i lękowymi oraz problemami osobowościowymi, a także badaniem neuropsychologicznym funkcji poznawczych.

 

Marzena Ostrowska

Pedagog terapeuta, 
surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog 
specjalista wsparcia rozwoju
i edukacji osób ze spektrum autyzmu

696 367 779
 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną. Ukończyła m.in. studia w zakresie: diagnozy i terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i surdopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, psychokorekcji zachowania dzieci i młodzieży, metodyki nauczania i wychowania.  Stale podnosi kwalifikacje w trakcie kursów i szkoleń profilaktycznych i specjalistycznych  np. Terapii Ręki, TUS, metody werbotonalnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wspierającej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Umiejętności zawodowe doskonaliła pracując w Domu Dziecka, szkole podstawowej i gimnazjalnej, w przedszkolu i szkolnictwie specjalnym. 

   Prowadzi zajęcia terapeutyczne, psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, zajęcia profilaktyczne oraz warsztaty w zakresie doradztwa wychowawczego dla rodziców. Zajmuje się terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży, treningiem czytania i pisania, rozwijaniem umiejętności ortograficznych, doskonaleniem funkcji wzrokowych i słuchowych, umiejętności koncentracji uwagi i zapamiętywania. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawną i z zaburzeniami zachowania i emocji, osobami zdrowymi chcącymi rozwijać swoje umiejętności. Prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe oraz warsztaty. 


Monika Bugajewska

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog
specjalista wsparcia rozwoju
i edukacji osób ze spektrum autyzmu

instruktor terapii zajęciowej
 

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  Swoją wiedzę i doświadczenie wciąż poszerza o studia podyplomowe oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia (np. Terapia ręki, Trening Umiejętności

Społecznych, Integracja międzypółkulowa, Metoda Weroniki Sherborne). Doświadczenie zdobywała w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno- Terapeutycznym z dziećmi w przedziale wiekowym 0-7 roku życia, aktualnie wychowawca, terapeuta w Przedszkolu Specjalnym „Elfik” w Pszczynie oraz na turnusach rehabilitacyjnych. Pracowała zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami. Prywatnie prowadzi aktywny, sportowy tryb życia, a swoje zamiłowanie do ruchu stara się wplatać w zajęcia z dziećmi.

      W Naszym Centrum zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, prowadzeniem zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych z dziećmi. Wspiera rodziców w radzeniu sobie z trudnościami ich dzieci.

 

Joanna Myrczek

Psycholog
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 

 Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psychoterapeutka w trakcie czteroletniej szkoły z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, psycholożka  posiadająca przygotowanie pedagogiczne. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej, m.in. kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), Dialogu Motywującego czy szkolenia specjalistyczne z Terapii Simontonowskiej - programu psychoterapii stworzonego w szczególności dla osób doświadczających choroby onkologicznej oraz ich rodziny i bliskich.  Odbywała liczne staże i praktyki w oddziałach chorób somatycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych. Aktualnie psycholog - psychoterapeuta w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Tychach. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

         W naszym Centrum zajmuje się psychoterapią poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, Trening Umiejętności Społecznych TUS. 

 
 

Ewelina Gizder

Psycholog, terapeuta uzależnień, 

specjalizant psychoterapii dzieci i młodzieży

 

     Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Opolskim, psychoterapię uzależnień (KBPN) oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Wrocławski Instytut Psychoterapii). Swoją drogę zawodową rozpoczęła w poradni uzależnień, a od 6 lat pracuje jako psychoterapeuta w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych i ich rodzinami. Poszerzając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe podjęła 4-letnią szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Centrum Pediatrii w Sosnowcu, a także nieustannie uczestniczy w różnych szkoleniach. 

    W naszym Centrum zajmuje się psychoterapią uzależnionej młodzieży oraz dorosłych.


Katarzyna Widawska

Psychoterapeuta 

Psycholog, Oligofrenopedagog


      Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, psychoterapeuta w nurcie integracyjnym (systemowo-ericksonowskim). Oligofrenopedagog z przygotowaniem pedagogicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe w kontakcie z drugim człowiekiem zdobywała poprzez pracę terapeutyczną w placówkach interwencji kryzysowej oraz placówkach edukacyjnych. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwijała w pracy z parami, rodzinami, osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w życiu codziennym związanych z lękiem, zaburzeniami emocjonalnymi, obniżonym nastrojem, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach z ludźmi, z bliskimi w domu i w bliskich związkach, konfliktach okołorozwodowych. Ciągle rozwija się i doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach specjalistycznych. W kontakcie z drugim człowiekiem wierzy w moc wspierającej, pełnej zrozumienia i empatii relacji. Dużą wagę przykłada do autentycznego i akceptującego kontaktu w przyjaznej i pełnej dyskrecji i poszanowania atmosferze, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej.

    W naszym Centrum zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i terapii par i małżeństw. 


Dorota Sikora

Psycholog dziecięcy, terapeuta rodzin, 

terapeuta karmienia

         Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zdobywała, pracując w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych), Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej, instytucjach pomocy społecznej (PCPR, MOPS) oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere w Katowicach. Przez 5 lat konsultowała rodziny zastępcze w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego w Bielsku-Białej. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu jako psycholog, gdzie zajmuje się prowadzeniem diagnozy i terapią. Wcześniej pracowała w Zespole Niepublicznych Placówek Edukacyjnych w Pszczynie jako psycholog - terapeuta. Ukończyła Diagnozę Kliniczną Dziecka i Jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, Przygotowanie Pedagogiczne, Studium Terapii Rodzin, zaawansowany Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 3-modułowy kurs terapii behawioralnej oraz inne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci. Posiada szereg uprawnień diagnostycznych. Wspólnie z neurologopedą dziecięcym prowadzi terapię karmienia dla dzieci neurotypowych z wybiórczością pokarmową. 

  Jest konsultantem - diagnostą  w międzynarodowym projekcie wspierającym Polonię w uzyskaniu wiedzy i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami ich dzieci za granicą (Szwecja, Dania, Belgia, Węgry, Irlandia, Wielka Brytania, Islandia, Japonia). Autorka poradników i narzędzi wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

      W naszym Centrum zajmuje się kliniczną diagnozą i pracą terapeutyczną z dziećmi i ich rodzinami oraz terapią karmienia.

 

Sylwia Karwacka

Psychoterapeuta

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku: Pomoc Psychologiczna i Interwencje Systemowe w Rodzinie. Obecnie w trakcie uzyskiwania dyplomu w ramach specjalistycznego podyplomowego szkolenia 4letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, które rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu: pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi, udzielania wsparcia i pomocy osobom z rodzin z problemami uzależnienia oraz innymi dysfunkcjami (DDA, DDD itp.). Brałam udział w szkoleniu personelu medycznego w zakresie psychoonkologii prowadzonym przez Instytut Matki i Dziecka, Ministerstwa Zdrowia. Doświadczenie zdobywała podczas wieloletniej pracy w Domu Dziecka, kilkuletniej pracy z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi oraz dziećmi i młodzieżą umieszczoną w pieczy zastępczej z ramienia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Pełniła również funkcje kuratora społecznego, pedagoga w szkole podstawowej. Udziela poradnictwa i wsparcia w zakresie psychoterapii, profilaktyki, procesu usamodzielnienia oraz psychoedukacji w Ośrodku Pomocy Społecznej. Aktualnie pracuje w Mieszkaniu Treningowym z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi również indywidualną psychoterapię.

  W naszym Centrum zajmuje się psychoterapią zaburzeń psychicznych (zaburzeń lękowych, nerwic, depresji, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń osobowości itd) nastolatków i dorosłych, wsparciem osób doświadczających kryzysu, straty, choroby somatycznej. W trosce o jak najlepszą opiekę psychoterapeutyczną swoich pacjentów, regularnie poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Bierze również udział w konferencjach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe.Elżbieta Mosór

Pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, 
specjalista wsparcia rozwoju
i edukacji osób ze spektrum autyzmu
505 935 353 

 

    Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza oraz studiów podyplomowych z zakresu: Terapii Pedagogicznej, Oligofrenopedagogiki, Wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Stale podnosi  swoje kompetencje przydatne w pracy pedagoga specjalisty. 

   Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy specjalistycznej w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym w Pszczynie, Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno - Terapeutycznym, oraz w obszarze wspierania rozwoju i edukacji w pszczyńskich placówkach oświatowych. Prowadziła terapię wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i rewalidacyjne. Posiada doświadczenie wieloletniej pracy nauczyciela wspierającego i pedagoga w Zespole Szkół nr1 w Pszczynie oraz w przedszkolach. Aktualnie pracownik Zespołu Szkół nr3 Specjalnych w Pszczynie.

   W naszym centrum zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wspieraniem rozwoju małych pacjentów. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze rozwijającym i usprawniającym zaburzone funkcje.


Magdalena Posz

Psycholog
 Psychoterapeuta

Prowadzi terapię w j.polskim i j.angielskim (English)

     Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, obecnie w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w Podejściu Integracyjnym: Systemowo- Ericksonowskim w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą, rodzinami, seniorami; osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego, osobami z niepełno-sprawnością intelektualną, praowała z rodzinami zajmującymi się pieczą zastępczą oraz młodymi osobami usamodzielniającymi się z pieczy.

      Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych sektorach w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zdobyła bogate doświadczenie w pracy klinicznej, edukacyjnej i społecznej: m.in. w Szkole dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem (Richmond), na oddziale zamkniętym w Szpitalu Psychiatrycznym (Liverpool), Dziennym Domu Pomocy Społecznej (Katowice), Środowiskowym Domu Samopomocy (Katowice), MOPS (Mysłowice). 

      W naszym Centrum prowadzi poradnictwo i terapię indywidualną młodzieży i dorosłych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a także terapię rodzinną.


Anna Drozd

Psycholog, socjoterapeutka,
psycholog transportu, doradca zawodowy

 

  Absolwentka psychologii uniwersytetu Humanistyczno- Społecznego SWPS oraz Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej. Kontynuuje szkolenie dla terapeutów "CURRICULUM - całościowe szkolenie z terapii eriksonowskiej" prowadzonego w Polskim Instytucie Eriksonowskim. Dysponuje kwalifikacjami do prowadzenia terapii EEG Biofeedback. 

     Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w obszarach związanych z zaburzeniami psychicznymi, trudnościami we wzajemnych relacjach, komunikacją, przemocą oraz uzależnieniami. Aktualnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wodzisławiu Śląskim, Szkole Podstawowej w Żorach i Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży przy OMT "Syriusz" w Żorach, gdzie prowadzi terapię indywidualną.

     Członkini Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, która w trosce o dobro pacjenta poddaje się regularnej superrewizji u certyfikowanych superwizorów. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach.

     W naszym Centrum prowadzi indywidualne konsultacje dla młodzieży i dorosłych.Przemysław Sikora

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog 


Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny. Absolwent psychologii Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zawodowo zajmuje się diagnozą i psychoterapią młodzieży i dorosłych, pracuje w kontakcie indywidualnym, z parami i grupowo. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kompetencje z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii i seksuologii klinicznej, systematycznie poddający swoja pracę superwizji. Współzałożyciel i kierownik terapeutyczny Oddziału Rehabilitacyjnego - Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu. Wykładowca Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi/WZ w Wodzisławiu Śląskim.  Prowadzi liczne szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne, a także konsultuje placówki i instytucje zajmujące się zawodowo diagnozą, leczeniem i wsparciem dzieci, młodzieży i ich rodzin. W przeszłości uczestniczy w projekcie E-compared. Pracował w Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach-Dziedzicach gdzie zajmował się prowadzeniem psychoterapii grupowej w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dla Dorosłych oraz diagnozą i psychoterapią indywidualną osób dorosłych w PZP.

   W naszym Centrum zajmuje się diagnozą i psychoterapią zaburzeń psychicznych (zaburzeń lękowych, nerwic, depresji, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń osobowości itd) nastolatków od 15r.ż. i dorosłych, profesjonalnym wsparciem osób doświadczających kryzysu, straty, choroby somatycznej, zwłaszcza z diagnozą onkologiczną oraz terapią psychologiczno-seksuologiczną zaburzeń seksualnych, problemów natury seksuologicznej, terapeutycznym wsparciem osób LGBT, problemów w związku.


Karolina Rusek

Psycholog dziecięcy
Oligofrenopedagog
Psychodietetyk


Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych z dietetyki na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Aktualnie pracuje w Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy OREW w Ustroniu. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i dorosłymi zdobywała w Ośrodku Wsparcia, Przedszkolu Terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną w Warszawie. Odbywał praktyki specjalistyczne w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu na oddziale Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii. Nieustannie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje. Ukończyła szkolenie metodą Kids Skills, Przygotowanie Pedagogiczne, studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika, trzymodułowy kurs terapii behawioralnej, I stopień szkolenia z wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością oraz liczne kursy uprawniające do stosowania narzędzi diagnozy dzieci i młodzieży.

W naszym centrum zajmuje się diagnozą kliniczną i prowadzeniem terapii dzieci, prowadzeniem Treningów Umiejętności Społecznych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także poradnictwem psychodietetycznym.


Patrycja Żuterek 

Psycholog dziecięcy  


Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS. Pracownik Punktu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Ustroniu i Sanatorium "Malwa" w Ustroniu. Zajmuje się wspieraniem rozwoju funkcji poznawczych i kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku od urodzenia do 8r.ż., prowadzi Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi i emocjonalnymi. Zajmuje się poradnictwem indywidualnym i grupowym, wsparciem psychologicznym i psychoedukacją kuracjuszy w zakresie funkcjonowania psychospołecznego.

        Nieustannie poszerza swoje kompetencje i umiejętności zawodowe odbywając liczne kursy i szkolenia. Ukończyła m.in. 3-modułowy kurs terapii behawioralnej, szkolenie dla praktyków metody Kids'Skills, szkolenia dotyczące stosowania wielu narzędzi diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży. Regularnie podnosi swoje kompetencje w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, opierając swój warsztat pracy o wiedzę praktyków Fundacji SYNAPSIS i Fundacji Pomoc Autyzm.

     W naszym Centrum zajmuje się diagnozą i pracą terapeutyczną z dziećmi i ich rodzinami.

      


Magdalena Konieczna

 Psychologpsychoterapeuta, trener

 

    Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu z dziećmi uczęszczającymi do szkół podstawowych, ich rodzicami i nauczycielami. Posiada doświadczenie w pracy psychologa szkolnego. Zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i trudności w sferze społeczno - emocjonalnej, poradnictwem psychologicznym, terapią indywidualną i grupową dzieci, warsztatami rozwoju osobistego i zawodowego dla dorosłych. Współprowadzi terapię rodzin. Ukończyła cykl szkoleniowy "Szkoła Trenerów" organizowany przez Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii EEG Biofeedback. Poszerza swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w różnych formach doskonalenia. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

     W naszym Centrum zajmuje się prowadzeniem grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoleniami i warsztatami.

 

 

Małgorzata Greń
Psycholog, psychoterapeuta

 

Certyfikowany psychoterapeuta PTTPB.

W naszym centrum zajmuje się prowadzeniem grup terapeutycznych i treningów umiejętności społecznych.


Daria Kukla
 

Psycholog, coach, trener

 

       Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczony trener umiejętności psychospołecznych, prowadzący warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego. Twórca oraz organizator programów rozwojowych dla kobiet. W pracy coachingowej wspiera klientów w sytuacjach kryzysowych oraz w procesie wprowadzania zmian życiowych, wykorzystując narzędzia podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Podlega regularnej superwizji. Prowadzi także spotkania rozwijające odporność psychiczną człowieka w oparciu o narzędzie diagnostyczne MTQ48.
  W naszym Centrum prowadzi wsparcie psychologiczne, coaching indywidualny, warszaty rozwojowe, grupy wsparcia i terapeutyczne oraz sesje rozwojowe z zakressu odporności psychicznej w oparciu o narzędzie MTQ48.

Gabriela Kulig-Goc

Logopeda, neurologopeda,
 mioterapeuta, terapeuta karmieniaAktualności


Prowadzimy zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży:

Usprawnianie koncentracji uwagi  oraz  funkcji wzrokowych i słuchowych


Doskonalenie umiejętności uczenia się, czytania, pisania, stosowania zasad ortografii


Terapia Ręki, zajęcia specjalistyczne z oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Prowadzimy nabór do grup terapeutycznych:

Terapia grupowa dla dorosłych doświadczających trudności emocjonalnych czy zaburzeń lękowych i depresji


Terapia grupowa par, które doświadczają trudności w komunikacji w związku oraz poszukują drogi rozwoju związku


Warsztaty rozwoju seksuologicznego dla par 


Terapia grupowa / trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży:

1.  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) dla dzieci w wieku 10-12 lat (IV-VI klasa). Grupa przeznaczona jest dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD oraz mających trudności w relacjach społecznych. Prowadzą ją wykwalifikowane trenerki z długim stażem terapeutycznym. Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie w soboty w godzinach dopołudniowych. Koszt pojedynczych zajęć to 60 zł.   (Kontakt : Beata Bąk-Ścierska 606 269 786)

2.  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (#TUS) dla dzieci w wieku 13-15 lat (VII-VIII klasa). Grupa przeznaczona jest dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD oraz mających trudności w relacjach społecznych. Prowadzą ją wykwalifikowane trenerki z długim stażem terapeutycznym. Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie w soboty w godzinach dopołudniowych. Koszt pojedynczych zajęć to 60 zł.  (Kontakt : Beata Bąk-Ścierska 606 269 786)

3.   TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) / grupa terapeutyczna dla dzieci w wieku 6-9 lat (I-III klasa). Grupa przeznaczona jest dla dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD oraz mających trudności w relacjach społecznych. Prowadzą ją pedagodzy z długoletnim stażem terapeutycznym. Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie w soboty w godzinach dopołudniowych. Koszt pojedynczych zajęć tow małej grupie to 70zł.  (Kontakt : Elżbieta Mosór 505 935 353, Marzena Ostrowska 696 367 779)

4. TERAPIA GRUPOWA - Grupa 16 – 19 lat dla osób doświadczających trudności społecznych, lęków, natręctw, depresji 

(konieczność odbycia 1-2 rozmów diagnostyczno - kwalifikacyjnych z terapeutą prowadzącym, w celu określania spektrum trudności pacjenta i sprawdzenia możliwości dołączenia do odpowiedniej grupy, na ile udział w grupie będzie właściwy. Ze względów diagnostycznych, istnieje możliwość niezakwalifikowania pacjenta do grupy terapeutycznej. Konsultacja diagnostyczno - kwalifikacyjna jest odpłatna.)

5. Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży. Zajęcia nakierowane są na rozwijanie zaburzonych analizatorów oraz przejawów trudności w uczeniu się. Obejmują pomoc w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, doskonalenia umiejętności czytania, pisania, koncentracji uwagi i pamięci. Istnieje możliwość objęcia pomocą terapeutyczną psycho-pedagogiczną w formie zajęc rozwijających umiejętności szkolne dzieci z niepełnosprawnościami receptorów wzroku i słuchu oraz słabszymi możliwościami intelektualnymi. (Kontakt : Elżbieta Mosór 505 935 353, Marzena Ostrowska 696 367 779)


Warsztaty wychowawcze dla rodziców

______________________________________________________________________________________________________________________________________ #psycholog Ś #psychologpszczyna #psychoterapiaśląsk #seksuologśląsk #psycholog dziecięcy śląsk #TUS #diagnoza #terapia #psychoterapia #terapia par #depresja #nerwica #zaburzenialękowe #neurologopeda #pszczyna #specjaliści #centrumdiagnozyiterapii 

Cennik

Porada psychologiczna

(konsultacja psychologiczna, poradnictwo, doradztwo zawodowe)


Konsultacja psychiatry dzieci i młodzieży            

100-120zł250zł

Psychoterapia indywidualna

(dorosłych, dzieci i młodzieży)

Psychoterapia indywidualna

(dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzona przez certyfikowanego psychoterapeutę)

120-140zł

120-150zł

Terapia psychologiczno-seksuologiczna

(prowadzona przez seksuologa-psychologa)


Psychoterapia w j.angielskim (English)


170zł


200zł

Diagnoza psychologiczna

100–300zł 

wg ustaleń, w zależności od testu

Terapia par i małżeństw 

Terapia par i małżeństw (prowadzona przed dwóch terapeutów,

Kobietę i mężczyznę)

200zł

250zł

Terapia seksuologiczna par i małżeństw 

Terapia seksuologiczna par i małżeństw (prowadzona przed dwóch terapeutów,

Kobietę i mężczyznę)

Terapia rodzinna

250zł

300zł

200zł

Sesja terapii grupowej lub treningu kompetencji społecznych

70-100zł

Sesja grupy wsparcia

60zł

Terapia pedagogiczna 
(tj. w zakresie surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki,
Terapia Ręki, doskonalenie funkcji wykonawczych, koncentracji uwagi i pamięci,

trening pisania i czytania itd)

dla dzieci i młodzieży zdrowej i z deficytami poznawczymi i rozwojowymi, dysleksją rozwojową, z nadpobudliwością 

120zł

 

 

Warsztaty i szkolenia

wg ustaleń