PSYCHIATRA     PSYCHOLOG      PSYCHOTERAPEUTA     SEKSUOLOG

  • Centrum Specjalistycznej
    Diagnozy i Terapii
  • Centrum Specjalistycznej
    Diagnozy i Terapii

Witamy Państwa serdecznie 


   Chcielibyśmy poinformować o powstaniu Miejsca dobrej diagnozy i skutecznej terapii oraz zaprosić do zapoznania się i korzystania z oferty Naszego Ośrodka.

   Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii to zespół specjalistów-praktyków z dziedziny psychiatrii, psychologii, psychoterapii, seksuologii, pedagogiki i dietetyki. Łączy nas myśl o tym, jak ważne jest dobro psychiczne mieszkańców Pszczyny i okolic. Wychodzimy naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi specjalistyczne z zakresu diagnostyki, leczenia i terapii. Dziś specjaliści z całego Śląska i Podbeskidzia spotykają się z Państwem w jednym miejscu.

     W zakresie zdrowia psychicznego Ośrodek swoje usługi oferuje w trzech strefach – STREFIE DZIECKA I JEGO RODZINY, STREFIE MŁODZIEŻY i STREFIE TERAPII DOROSŁYCH. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

     Poznajcie nas i zajrzyjcie do zakładki Aktualności.

 

Strefa dziecka i jego rodziny


to strefa działalności psychiatry i psychologa dziecięcego. Pomoc znajdą tu dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi, z lękami czy depresją oraz ich rodziny. Oferujemy diagnostykę psychologiczną (w tym diagnozę rodzin na rodziny zastępcze) poradnictwo psychologiczne i psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz sesje terapii grupowej i treningów umiejętności społecznych. Rodzice poza terapią, mogą skorzystać z szeregu warsztatów i szkoleń.


Zapraszamy na diagnozę zespołów nadpobudliwości,  ADHD za pomocą nowatorskiego testu MOXO !!!

Strefa Młodzieży

to strefa pomocy diagnostyczno-terapeutycznej psychiatrycznej i psychologicznej oraz seksuologicznej dla osób w wieku nastoletnim od gimnazjum do szkoły średniej. 

Dodatkowo polecamy sesje terapii grupowej w dedykowanych grupach wiekowych według specjalistycznych programów terapeutycznych, np. specjalistyczna grupa terapeutyczna dla młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera czy grupa dla młodzieży doświadczających zaburzeń lękowych.

Strefa terapii dorosłych


to strefa wykwalifikowanego wsparcia psychoterapeutycznego 
i seksuologicznego. Oferujemy pomoc indywidualną i grupową oraz terapię par dla komfortu klientów - prowadzoną przez 2 terapeutów: mężczyznę i kobietę. Oferujemy także diagnozę kliniczną, w tym diagnozę neuropsychologiczną.

 

Nasz zespół

dr Monika Maj

Psychiatra spec. dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

 

Małgorzata Greń

Psycholog, psychoterapeuta


Certyfikowany psychoterapeuta PTTPB.

W naszym centrum zajmuje się prowadzeniem grup terapeutycznych i treningów umiejętności społecznych.


Anna Strękowska

Psycholog

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Regularnie się szkoli i uczestniczy w konferencjach. Pracuje w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach na oddziale neurologii, gdzie porusza się głównie w obszarze diagnozy i terapii neuropsychologicznej. 

     W naszym Centrum zajmuje się diagnostyką funkcji poznawczych, specjalizuje się w diagnozie neuropsychologicznej. Prowadzi również wykłady i warsztaty profilaktyczne dla młodzieży i osób dorosłych. 

 

Magdalena Konieczna

Psycholog, psychoterapeuta, trener

 

    Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu z dziećmi uczęszczającymi do szkół podstawowych, ich rodzicami i nauczycielami. Posiada doświadczenie w pracy psychologa szkolnego. Zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i trudności w sferze społeczno - emocjonalnej, poradnictwem psychologicznym, terapią indywidualną i grupową dzieci, warsztatami rozwoju osobistego i zawodowego dla dorosłych. Współprowadzi terapię rodzin. Ukończyła cykl szkoleniowy "Szkoła Trenerów" organizowany przez Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii EEG Biofeedback. Poszerza swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w różnych formach doskonalenia. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

     W naszym Centrum zajmuje się prowadzeniem grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoleniami i warsztatami.


Beata Bąk - Ścierska

Psycholog, socjoterapeutatrener

 

         Psycholog, socjoterapeutka, trenerka - absolwentka Szkoły Trenerów "Meritum" (certyfikat trenera 5.EQF Europejskich Ram Kwalifikacji).

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne oraz warsztaty w zakresie rozwoju osobistego oraz kompetencji miękkich. 
     Współpracowała m.in.: z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną, rodzicami, nauczycielami, pracownikami placówek opiekuńczych i pieczy zastępczej, rodzicami osób niepełno-sprawnych. Psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie oraz członek zarządu Fundacji „Jestem tu”.

    W naszym centrum zajmuje się terapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi grupy i warsztaty.


Dorota Sikora

Psycholog dziecięcy, terapeuta rodzin 


Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zdobywała, pracując w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych), Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej, instytucjach pomocy społecznej (PCPR, MOPS) oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere w Katowicach. Obecnie pracuje w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego w Bielsku-Białej, gdzie pracuje z dziećmi i rodzinami zastępczymi. Ukończyła Diagnozę Kliniczną Dziecka i Jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, Przygotowanie Pedagogiczne, Studium Terapii Rodzin, zaawansowany Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 3-modułowy kurs terapii behawioralnej oraz inne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci.

      W naszym Centrum zajmuje się kliniczną diagnozą i pracą terapeutyczną z dziećmi i ich rodzinami. Specjalizuje się w diagnozie motywacji i predyspozycji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz pracą z rodzinami zastępczymi.

Agata Knapik

Pedagog, psycholog, seksuolog 

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, także Uniwersytetu SWPS na kierunku Psychologia. Ukończyła Seksuologię Kliniczną, Socjoterapię i Terapię Pedagogiczną oraz Arteterapię oraz szkolenie terapii krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W trakcie czteroletniego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne kursu Systemowej Terapii Rodzin oraz Szkoły Terapii Par i Małżeństw.  Odbyła staż kliniczny między innymi w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Centrum Psychoterapii Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą. Aktualnie pracownik MOSu w Bielsku-Białej oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Uczestniczy w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii, seksualności, poszerza swoje kompetencje jako psycholog i seksuolog, swoją pracę poddaje superwizji u superwizorów PTP i PTS.

       W naszym centrum zajmuje się psychoterapią par, terapią i edukacją seksuologiczną, socjoterapią. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.


Magdalena Sarzalska

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

 

      Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, także Uniwersytetu SWPS na kierunku Seksuologię Kliniczna, stale pogłębiająca swoją wiedzę i umiejętności w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, poddająca swoja prace regularnej superwizji. Jest osoba otwarta na świat, ludzi i ich problemy. Jest przyjazna zarówno osobą heteroseksualnym, jak i osoba LGBT.

        W naszym Centrum zajmuje się wsparciem indywidualnym, pracą z rodzinami, małżeństwami i parami, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej. Pracuje także z osobami nastoletnimi, potrzebującymi pomocy w sferze budowania relacji oraz szukającymi swojej tożsamości. 

Przemysław Sikora

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog 


Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny. Absolwent psychologii Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zawodowo zajmuje się diagnozą i psychoterapią młodzieży i dorosłych, pracuje w kontakcie indywidualnym, z parami i grupowo. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kompetencje z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii i seksuologii klinicznej, systematycznie poddający swoja pracę superwizji. Aktualnie pracujący z młodzieżą i dorosłymi w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych w Czechowicach-Dziedzicach i Oświęcimiu. Wykładowca Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi/WZ w Wodzisławiu Śląskim. Uczestniczy w projekcie E-compared. Prowadzi liczne szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia i grupy terapeutyczne. 

   W naszym Centrum zajmuje się diagnozą i psychoterapią zaburzeń psychicznych (zaburzeń lękowych, nerwic, depresji, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń osobowości itd) nastolatków i dorosłych, profesjonalnym wsparciem osób doświadczających kryzysu, straty, choroby somatycznej, zwłaszcza z diagnozą onkologiczną oraz terapią psychologiczno-seksuologiczną zaburzeń seksualnych, problemów natury seksuologicznej, terapeutycznym wsparciem osób LGBT, problemów w związku.


Dominika Bzymek

Dietetyk kliniczny i sportowy

 

Anna Pasierbek

Doradca zawodowy, pedagog

 

 Absolwentka kierunków pedagogicznych o specjalizacjach: resocjalizacja, profilaktyka, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, doradztwo zawo- dowe. Karierę zawodową rozwija pracując jako pedagog, socjoterapeuta i szkolny doradca zawodowy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzinami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku- Białej. Zatrudniona w Żywieckiej Fundacji Rozwoju jako doradca zawodowy odpowiada za rekrutację, diagnozę i uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych i trwale bezrobotnych. Członek Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych Aktywni. Realizuje projekty z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzi szkolenia, warsztaty, spotkania indywidualne oraz konsultacje. Prowadzi działalność edukacyjno - szkoleniową i warsztatową w zakresie: psychoprofilaktyki doradztwa zawodowegozajęć edukacyjno – terapeutycznych, treningu twórczości dla dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym oraz młodzieży mające na celu rozwijanie kompetencji miękkich i abstrakcji, socjoterapiiRealizator projektów unijnych, programów profilaktycznych oraz pilotażowego projektu doradztwa zawodowego w MOS w latach 2014/2015 „Wybieram zawód, nie poluję na pracę. Posiada certyfikat uprawniający do posługiwania się Testem Kolorowych Kwadratów określającym profil zainteresowań zawodowych. 

Aktualności

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAJBLIŻSZE KONSULTACJE PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO dr MONIKI MAJ:      17.05.2018 i 21.06.2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, WYCHOWAWCÓW "DOSKONALENIE KOMUNIKACJI Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ"

Zapraszamy serdecznie na zajęcia warsztatowe dla rodziców, opiekunów, wychowawców – wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w porozumiewaniu się z dziećmi i młodzieżą.

Korzyści płynące z warsztatu:

  • Refleksja nad własnymi zasadami w procesie wychowania,
  • Bardziej świadome i satysfakcjonujące komunikowanie się z własnym dzieckiem / podopiecznym,
  • Szansa na polepszenie współpracy z dzieckiem / uczniem / wychowankiem,
  • Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w kontakcie z młodym człowiekiem.

Czas trwania warsztatu: 2 dni szkoleniowe po 6 h

Prowadzenie: Magdalena Konieczna

Termin: szkolenie weekendowe , dokładny termin i godziny zostaną ustalone po zebraniu się grupy

Zapisy pod numerem telefonu 790 299 600 lub e-mailem centrumdiagnozyiterapii@gmail.com


__________________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________________


Prowadzimy nabór do grup terapeutycznych:

Terapia grupowa dla dorosłych doświadczających trudności emocjonalnych czy zaburzeń lękowych i depresji


Terapia grupowa par, które doświadczają trudności w komunikacji w związku oraz poszukują drogi rozwoju związku


Warsztaty rozwoju seksuologicznego dla par - ostatnie wolne miejsca na edycję zimowo - wiosenną!!!


Terapia grupowa / trening umiejętności społecznych dla młodzieży:
- grupa gimnazjalna (13-16lat) dla młodzieży z Zespołem Aspergera i zaburzeniami lękowymi - POCZĄTEK GRUPY 8 STYCZNIA 2018, godz. ok 17:00.

- grupa 16 – 19 lat dla osób doświadczających trudności społecznych, lęków, natręctw, depresji  -  POCZĄTEK GRUPY 8 STYCZNIA 2018, godz. ok 15:30

- grupa 10 - 13 lat  - POCZĄTEK GRUPY STYCZEŃ 2018, 

konieczność odbycia 1-2 rozmów diagnostyczno - kwalifikacyjnych z terapeutą prowadzącym, w celu określania spektrum trudności pacjenta i sprawdzenia możliwości dołączenia do odpowiedniej grupy, na ile udział w grupie będzie właściwy. Ze względów diagnostycznych, istnieje możliwość niezakwalifikowania pacjenta do grupy terapeutycznej. Konsultacja diagnostyczno - kwalifikacyjna jest odpłatna.


Warsztaty wychowawcze dla rodziców

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cennik

Porada psychologiczna

(konsultacja psychologiczna, poradnictwo, doradztwo zawodowe)

80-100zł

Psychoterapia indywidualna

(dorosłych, dzieci i młodzieży)

Psychoterapia indywidualna

(dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzona przez certyfikowanego psychoterapeutę)

100zł


120zł


Terapia psychologiczno-seksuologiczna

(prowadzona przez seksuologa-psychologa)

Terapia psychologiczno-seksuologiczna

(prowadzona przez seksuologa-certyfikowanego psychoterapeutę)

120zł150zł

Diagnoza psychologiczna

100–300zł 

wg ustaleń

Terapia par i małżeństw 

Terapia par i małżeństw (prowadzona przed dwóch terapeutów,

Kobietę i mężczyznę)

150zł

200zł


Terapia seksuologiczna par i małżeństw 

Terapia seksuologiczna par i małżeństw (prowadzona przed dwóch terapeutów,

Kobietę i mężczyznę)


Terapia rodzinna

200zł


250zł


150zł

Sesja terapii grupowej lub treningu kompetencji społecznych

50 - 60zł

Sesja grupy wsparcia

40zł

Psychiatra dzieci i młodzieży:

 

         - wizyta diagnostyczna

200zł

         - wizyta kontrolna

150zł


Warsztaty i szkolenia

wg ustaleń